In verband met een korte vakantie zijn wij gesloten tot 15 augustus 2022
Privacy

Privacy statement Bartje Boemboe

Inleiding

Bartje Boemboe neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@bartjeboemboe.nl.

Wie is Bartje Boemboe?

Bartje Boemboe is de besloten vennootschap Bartje Boemboe, kantoorhoudende te (1097 NK) Amsterdam aan Middelhoffstraat 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58882.

Bartje Boemboe is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bartje Boemboe de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Bartje Boemboe jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Bartje Boemboe persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Bartje Boemboe voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Bartje Boemboe worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie wij werken samen met Mollie zij zijn verwerkers verantwoordelijk en hanteren hun eigen Privacy statement te vinden op www.mollie.com/nl/privacy

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Enige manier om doeleinde te bereiken

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

 

 

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaar

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaar

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaar

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaar

 

 

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Wachtwoord, User ID

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

Beveiliging van gegevens

Gegevens:

Wachtwoord, Financiële transacties, IBAN, Naam, Adres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:

Marktonderzoek

Gegevens:

Gewoonten, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Bartje Boemboe heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. . Door te bestellen op onze site en door je email adres aft e geven in de winkel of via mailchimp optin.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Bartje Boemboe over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Door een mail te sturen naar info@bartjeboemboe.nl

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Bartje Boemboe. Je kunt verzoeken dat Bartje Boemboe je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Bartje Boemboe te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Bartje Boemboe of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Bartje Boemboe te verkrijgen. Bartje Boemboe zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Bartje Boemboe je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Bartje Boemboe

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@bartjeboemboe.nl. Bartje Boemboe zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Bartje Boemboe een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Bartje Boemboe je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Bartje Boemboe verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Bartje Boemboe je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@bartjeboemboe.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Bartje Boemboe jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@bartjeboemboe.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden na een schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan, als:

  • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Bartje Boemboe en de consument in kwestie; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
  • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende consument.

Als u iets in onze webwinkel bestelt, verstuurt u uw bestelling, persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een beveiligde pagina, waardoor derden uw gegevens niet kunnen inzien.

Wat is een cookie? Nee wij hebben het niet over emping of kroepoek.
Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je Bartje Boemboe bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. En dat is handig want dan hoeft u bij het volgende bezoek niet weer opnieuw in te loggen. Hiervoor gebruiken wij de log in cookie en om te zorgen dat uw bestellingen in uw boodschappentasje blijven gebruiken wij het winkelmandje cookie.